Wat is Service Design Thinking?
Verdieping Afdeling Buitengewone Zaken Verdieping Afdeling Buitengewone Zaken

Wat is Service Design Thinking?

Service design helpt organisaties om hun services vanuit het klantperspectief te bekijken. Het is een manier om unieke eigenschappen van services aan het licht te brengen die naadloos aansluiten op de leefwereld van klanten. Deze werkwijze kan worden ingezet voor uiteenlopende diensten, zowel commerciële als publieke diensten, maar het kan natuurlijk ook worden toegepast op product-dienstcombinaties. 

Read More
Klantvragen stellen: Wat levert het op?
Verdieping Dorien Schuijt Verdieping Dorien Schuijt

Klantvragen stellen: Wat levert het op?

Hier zijn we het unaniem over eens: het is van essentieel belang dat bekend is wat de klant beweegt. Keuzes in het ontwerp zijn vaak gestoeld op suggestieve aannames, terwijl keuzes onderbouwd kunnen worden door de antwoorden van klanten. Hier kom je achter door de juiste vragen te stellen aan de klant. Uitdagende vragen stellen is een kunstvorm, maar wat is hier eigenlijk de toegevoegde waarde van? 

Read More
Verdieping Dorien Schuijt Verdieping Dorien Schuijt

Leer je klant beter kennen in 3 simpele stappen

Organisaties ontkomen er niet aan hun klanten meer centraal te stellen, maar het ontbreekt vaak aan klantinzicht. Een klantinzicht beschrijft wat de klant drijft. Bijvoorbeeld: Je ziet dat 60 procent van de museumbezoekers gemiddeld twee keer per jaar terugkomen, terwijl er meer dan twee exposities zijn. Maar dit is nog geen klantinzicht: je moet achterhalen waarom klanten dit gedrag vertonen.

Read More
Verdieping Dorien Schuijt Verdieping Dorien Schuijt

Alle innovatiewoorden uitgelegd

In het ontwerpveld is behoorlijk wat jargon aanwezig om soms hele normale zaken uit te leggen. Zoals zo vaak wordt er ook in deze wereld veel met Engelse termen gesmeten. Om duidelijkheid te geven wat daar nu eigenlijk mee bedoeld wordt hebben we alle woorden voor je op een rijtje gezet.

Read More