OM aan het woord: Slim anticiperen op verandering

Het OM heeft intern het TestlabOM dat ervoor zorgt dat de organisatie slim kan anticiperen op technologische en maatschappelijke veranderingen. Met een gevarieerd en efficiënt programma inspireert het TestlabOM haar medewerkers en worden specifieke innovatietrajecten ontwikkeld. Voor verschillende trajecten maakt het TestlabOM gebruik van Make Design Work: het ontwikkelen van sterke strategieën en het aanleren van een Design Thinking mindset. Danah de Boer is innovator bij het TestlabOM. We zijn benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk gaat, dus we gingen met haar in gesprek.

Hoe zetten jullie innovatie op de kaart? 
Danah: Anderhalf jaar geleden is het innovatieplatform opgericht: TestlabOM. Hiermee worden innovaties gefaciliteerd die van de werkvloer vandaan komen. Niet het bestuur komt met initiatieven en besluiten om een verandering door te voeren, maar het zijn de werknemers die het voortouw (moeten) nemen. Door deze bottom-up strategie start de verandering bij de werknemers. Het TestLabOM biedt niet alleen diensten aan om deze vernieuwingen te faciliteren, maar ook om medewerkers te activeren en te motiveren zich bezig te houden met innovatie. 

Wat houdt het TestlabOM in? 
Danah: Het TestlabOM functioneert als een vliegwiel om innovaties te ondersteunen in de bouw- en testfases. We zorgen ervoor dat het proces van idee naar implementatie effectiever is. Om goed te kunnen innoveren hebben we onze experiment teams opgedeeld in: ‘oudgedienden’, ‘einsteins', ‘frisse winden' en ‘vreemde eenden’. Make Design Work is voor ons de vreemde eend: de externe expert die expertise brengt en die ons helpt waardevolle strategieën op te zetten. De vreemde eend die vanuit een andere invalshoek kan kijken. Met de ‘oudgedienden’, ‘einsteins’ en ‘frisse winden’ maken we een Proof of Concept (PoC) om te kijken of een idee operationeel haalbaar is. Zo beantwoordt een prototype de vragen hoe een idee zal werken, hoe het eruit zal zien en hoe het zal worden gebruikt. Het prototype toont aan hoe we dat moeten doen en uiteindelijk zal een Minimum Viable Product bewijzen of en hoe we het experiment daadwerkelijk ter implementatie kunnen gaan aanbieden aan de organisatie. 

“De grootste uitdaging is om innovatie een vast onderdeel te maken binnen een organisatie. Innovatie is een noodzaak, niet een tijdelijke oplossing.

Wat kan er beter als het woord innovatie valt?
Danah: Het TestlabOM heeft in een korte tijd al veel innovaties met de werkvloer opgezet en medewerkers weten ons ook steeds beter te vinden. 90 procent van de organisatie staat positief tegenover innovatie en vernieuwing, maar er is altijd een kleine groep die weerstand blijft bieden en wil dat alles blijft zoals het is. De grootste uitdaging is om innovatie een vast onderdeel te maken binnen een organisatie. Innovatie is een noodzaak, niet een tijdelijke oplossing. 

Wat zijn de voordelen van het TestlabOM?
Danah: Dat je de juiste medewerkers, stakeholders, teams etc. bij elkaar brengt. Zo kunnen de initiators sneller schakelen. 

Wat hebben jullie met Make Design Work gedaan?
Danah: We hebben enkele Design Thinking sessies gedaan waarbij verschillende stakeholders betrokken waren en we complexe vraagstukken hebben behandeld. Met de MDW aanpak werden elkaars verwachtingen en belangen in kaart gebracht. Zo kwamen we erachter wie welke rol op zich moet nemen. Dit gaf de verdere samenwerking tussen alle partijen een nieuwe boost.

Zou je dit ook aan anderen aanbevelen?
Danah: De workshops van Make Design Work zijn nuttig om medewerkers uit hun comfort zone te halen. Bij onze sessies voor het Openbaar Ministerie hebben we medewerkers echt geleerd hoe je minder met elkaar vergadert en de juiste energie vindt om ideeën om te zetten in acties. Make Design Work, de ‘vreemde eend’, laat medewerkers anders nadenken en eerder toewerken naar een oplossing.

Wie kan nog wel een portie innovatie gebruiken? 
Danah: De gehele overheid. Bijna alle organisaties hebben nu een Innovatieplatform en zijn ook goed op weg. Maar de overheidsinstanties zijn toch van oudsher logge organisaties, waarbij in beginsel minder ruimte voor innovatie is dan bij commerciële bedrijven. 

Meer weten over het TestlabOM?
Bekijk hun LinkedIn pagina of neem hier contact op met Danah de Boer. 

Wat kan Make Design Work hierin betekenen?
Make Design Work geeft verschillende workshops waarin je nieuwe vaardigheden aanleert om eigenhandig te innoveren, zoals de workshop Design Thinking. Deze workshop is geschikt voor iedereen die bekend wilt worden met de Design Thinking methode. Wellicht weet een merendeel van je collega's (nog) niet waar ze moeten beginnen en/of wat Design Thinking überhaupt is. Deze workshop brengt je de beginselen van de methode bij aan de hand van een voor jou bekend vraagstuk. 

Aan de hand van learning by doing en een flinke portie actie brengen we organisaties en medewerkers op een energierijke manier een verfrissende mindset bij. Meer weten? Bekijk het hele workshop aanbod of neem gelijk contact met ons op.

Afdeling Buitengewone Zaken
Make Design Work is een initiatief van Afdeling Buitengewone Zaken, een ontwerpbureau dat zich graag bezig houdt met ontwerpen met maatschappelijke relevantie. Onze projecten zijn voorbeelden voor de veranderingen die we graag zien. Met onze ontwerp-ervaring, methodes, technische kennis en frisse blik kunnen we altijd bijspringen om samen met jou in de doe-modus te komen.

Previous

Ernesto Spruyt aan het woord: Waar liggen de kansen voor innovatie?

Next

Stedin aan het woord: Innoveren om de energietransitie te versnellen