Alle innovatiewoorden uitgelegd | Het ontwerpwoordenboek

 
 

In het ontwerpveld is behoorlijk wat jargon aanwezig om soms hele normale zaken uit te leggen. Zoals zo vaak wordt er ook in deze wereld veel met Engelse termen gesmeten. Om duidelijkheid te geven wat daar nu eigenlijk mee bedoeld wordt hebben we alle woorden voor je op een rijtje gezet. Mis je een term die écht in het rijtje hoort? Of ben je benieuwd naar de uitleg van een term? Stuur een mailtje naar hello@makedesignwork.com en we voegen hem toe.

A

Associatief denken

De vaardigheid om veelvuldig relaties te kunnen leggen bij het horen of zien van een situatie. Het verbinden van de ene met de andere gedachte. Wordt binnen ontwerp ingezet om tot nieuwe ideeën, perspectieven en inzichten te komen.

B

Benchmark(en)

Het onderzoeken van je eigen kwaliteiten in relatie tot die van anderen. Vaak gebruikt tijdens desktop research om de markt te verkennen en kansen voor sterke propositie te ontdekken. 

Brainstorm(en)

Het doen van een creatieve sessie om tot nieuwe ideeën te komen, vaak gebaseerd op spontane ingevingen. Daarnaast zijn voor efficiënte brainstorms uiteenlopende technieken en handigheden ontwikkeld. Een brainstorm wordt ingezet voor verschillende doelen op meerdere momenten in het ontwerpproces. 

C

Customer journey

De klantreis van jouw doelgroep vanaf het moment dat ze besluiten je dienst of product te gaan gebruiken tot ze daarmee stoppen. Bestaat meestal uit verschillende fasen en touchpoints. 

D

Data driven design

Ontwerp dat gevoed of geïnitieerd is door data. Uit gegevens kan worden afgeleid dat het gebruik van een product of dienst veel errors oplevert of dat gebruikers en onlogische interactie-flow hebben. Gebaseerd op die data worden aanpassingen doorgevoerd. 

Design thinking

Design Thinking is een eenvoudige methode die je handvatten geeft om (complexe) ontwerpuitdagingen op te lossen en inzichtelijk te maken. De methode bestaat uit 5 fasen die herhaald worden tot een sluitende oplossing gevonden wordt. De methode neemt de doelgroep en haar belevingswereld als uitgangspunt voor het ontwerptraject. Leest meer. 

Disruptief

In letterlijke zin; ontwrichtend. 'Een disruptief idee', oftewel een spraakmakend idee dat in hoge mate vernieuwd is in de markt.

Doelgroep

De personen die jij bedient met je organisatie. Als het b2b is dan zouden dit bijvoorbeeld alle melkveehouders kunnen zijn tot stock-brokers op Wall Street. Zit je in de B2C dan kan je doelgroep bijvoorbeeld zwerfjongeren 

E

Experiment

De testopzet die je gebruikt om een prototype te testen. Bij een experiment denk je na over wat je wilt weten en hoe je dat gaat testen. Een experiment is vrijblijvend en wordt binnen ontwerp vooral gebruikt voor (kwalitatief) onderzoek.

G

Gebruikerservaring

De wijze waarop jouw doelgroep je dienst of product ervaart. Binnen ontwerp en innovatie worden producten en diensten vaak als middel gezien om tot een vooropgestelde gebruikerservaring te komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn "Deze stoelen zitten heerlijk" tot "Die pakketdienst is wel heel erg snel".

Gebruikerstest

Een gebruikerstest wordt ingezet zodra je een proof of concept hebt en je al een duidelijke hebt over de richting van je innovatie. Met een gebruikerstest ga je op zoek naar de beste gebruikerservaring en wordt gebruikt om bijvoorbeeld interfaces bij te schaven. 

I

Iteratief

Stapsgewijs toewerken naar een ultiem doel. Vaak gebeurd dit door bepaalde stappen of processen te herhalen, met veranderlijke waarden (of ontwerpen), zodat nieuwe resultaten zich opdoen of wegen bewandeld kunnen worden. Iteratief werken kan je ook gewoonweg zien als; zo vaak mogelijk proberen tot je het gewenste effect hebt. 

Interventie

Het doen van een ingreep in een (dagelijkse) situatie. Binnen het ontwerpveld kan dit zijn dat we kijken wat er gebeurd als we van een doorgaande autoweg plotseling een fietspad maken. Een interventie levert snel inzichten in zonder een uitgebreide dienst te hebben ontwikkeld.

Innovatie

Alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing van een organisatie, product, dienst of beleid.  

M

Mock-up

Een schaalmodel op ware grootte van een nieuw product of ontwerp. Wordt over het algemeen ingezet aan het einde van een ontwerpproces om mensen te informeren over het resultaat. Een mock-up wordt met name gebruikt voor demonstraties, evaluaties en presentaties

Minimum viable product (MVP)

Een MVP is een minimale versie van een nieuw idee. Met een MVP kan je kernachtig en zuiver tonen wat de nieuwe functie is van je innovatie nadat je een proof of concept hebt gekregen. Een MVP wordt ingezet om deze functie te testen bij je doelgroep met een gebruikerstest.

Multidisciplinair ontwerp

Er zijn talloze type ontwerpers, specialisten in lettertypes voor bewegwijzering of systeem ontwerpers die een stad in elkaar weten te puzzelen. Bij multidisciplinair ontwerp komen al deze disciplines samen om tot een allesomvattende oplossing te komen. Vaak is dit voor complexe vraagstukken die verschillende perspectieven en vaardigheden vereisen. 

O

Ontwerpproces

Het proces dat je onderneemt om van het vraagstuk van je doelgroep te komen tot een gebruiksvriendelijke dienst of product. Bij een goed ontwerp kan je er vergif op innemen dat het ontwerpproces ook uitstekend in elkaar zat. 

P

Pitch

Een beknopte samenvatting van een nieuw idee of innovatie waarbij je aan je publiek bondig vertelt wat je concept is, hoe je daartoe bent gekomen en wat je plan van aanpak is om dat te realiseren.

Prototype

Een eerste model van een idee uitgewerkt met minimale middelen. Een prototype belichaamt kernachtig wat je gedachtes zijn aan het begin van het ontwerpproces. Veelal ingezet tijdens interventies en experimenten om een proof of concept te krijgen.

Proof of concept

Het bewijs dat je met een idee of concept in de juiste richting zit. Vaak vindt voorafgaand een experiment of interventie plaats. Bewijs wordt geleverd door positieve reacties tijdens het experiment (kwalitatief) of een behaald (kwantitatief) doel. Een proof of concept definieert vaak een 'go' om door te gaan naar een volgende ontwerpfase.

R

Research through design

Een pragmatische aanpak waarbij ontwerp het middel is om inzichten te krijgen bij een doelgroep. Vrij vertaald: Onderzoek door te ontwerpen. 

S

Social design

Social design is een type ontwerp dat de rol en verantwoordelijkheid van de ontwerper in het hart van de maatschappij plaatst. Het ontwerpproces is bij social design zo ingericht dat sociale verandering plaatsvindt. Binnen de ontwerpwereld wordt social design gezien als een ontwerp proces dat iets kan toevoegen aan het menselijk welzijn en levensonderhoud.

Service design

Service design is de praktijk van het veranderen of verbeteren van diensten, zoals bijvoorbeeld de faciliteiten op een festival of op het postkantoor, door onderzoek te doen, ideëen te ontwikkelen en ervaringen te testen door middel van prototypes.

U

User centered

Het centraal stellen van een doelgroep binnen een ontwerpproces. Human centered ontwerp toont zich door de doelgroep en haar motieven als uitgangspunt of perspectief te nemen binnen een ontwerptraject. Tegenovergesteld aan bijvoorbeeld een technology driven traject waarbij de (nieuwe) technologie als uitgangspunt wordt genomen.

S

Stakeholder

Een belanghebbende binnen jouw systeem, vaak relevant in een Service Design traject. Binnen een proces kunnen er meerdere stakeholders zijn die in meer of mindere mate betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een garage heb je monteurs, leveranciers en klanten die allen op eigen manier aan een dienst deelnemen.

System design

Het ontwerp van een systeem waarbij alle stakeholders en touchpoints worden meegenomen in een complex interactiemodel. Relevant bij complexe diensten waar veel (tegenstrijdige belangen spelen) zoals het ontwerp van een vliegveld of buurtcentrum.

T

Technology push

Deze term wordt ingezet om te laten zien dat koste wat het kost een technologie in een ontwerp wordt geplaatst (zonder dat er per se een vraag is vanuit de doelgroep).

Touchpoints

Een punt in de customer journey waar je doelgroep contact heeft met je dienst of product. Dit kan bijvoorbeeld een toegangspoortje zijn, een winkelschap of een online formulier.

User Experience / UX

Engelse vertaling van gebruikservaring (zie G). 

V

Value proposition design

Value proposition design, of waarde propositie ontwerp, organiseert de informatie over wat je doelgroep wilt op een eenvoudige manier, zodat patronen van waarde creatie duidelijk zichtbaar worden. De waardeproposities en winstgevende businessmodellen die hieruit voortvloeien zijn makkelijker te ontwerpen en richten zich op de belangrijkste taken, pijnpunten en voordelen van en voor je klanten.

W

Wicked problem

Een complexe situatie waarbij verschillende (tegenstrijdige) belangen aanwezig zijn, verschillende agenda's door elkaar lopen en uiteenlopende stakeholders aanwezig zijn. Vaak een situatie die 'op slot' lijkt te zitten, op te lossen met sterk system design project.