Design Thinking uitgelegd in vijf eenvoudige stappen

Wat is Design Thinking eigenlijk?

Design Thinking geeft handvatten om (complexe) vraagstukken op te lossen en inzichtelijk te maken. Zoals de naam al aangeeft: Design thinking draait om denken én handelen, máár wel op een andere manier dan je waarschijnlijk gewend bent. Het is niet iets wat je even tussendoor doet, Design Thinking is een mentaliteit, een state of mind. Je richt je niet op problemen, maar op oplossingen en actie. Zo wordt er minder vergaderd en meer gedaan. Je kan Design Thinking ook zien zien als: denken door te doen of ontwerpend onderzoek

Bij Design Thinking ontwikkel je uiteindelijk nieuwe ideeën om jouw vraagstuk mee op te lossen. Die oplossing wordt niet zozeer gevonden in de nieuwste technologie, het inkopen van een nieuw product of de dienst, maar in de échte ervaringen van jouw doelgroep. Die doelgroep staat centraal door het vraagstuk telkens vanuit haar behoeftes te definiëren. Daarbij is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de context van de doelgroep om bijvoorbeeld een goede marktbenadering te realiseren.

MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_SAMEN.png

De vijf stappen van Design Thinking op een rijtje

Design Thinking is geen lineair proces dat je in een vastgezette tijd 'eventjes' uitvoert. Zo neem je bijvoorbeeld stappen vooruit door ontwerpbeslissingen te nemen en wordt je vervolgens teruggegooid door het inzicht vanuit de doelgroep dat je eerste ideeën niet kloppen. Om structuur te bieden in dit proces wordt gebruik gemaakt van vijf verschillende fasen of principes:

  1. Heb Empathie - Emphatize

  2. Definieer het probleem - Define

  3. Genereer ideeën - Ideate

  4. Maak een Prototype - Prototype

  5. Test de oplossing - Test

 
MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_01_EMPHATIZE.png
 

1. Empathisch begrip krijgen

De eerste fase is empathie ontwikkelen voor alle betrokkenen van het probleem. De focus ligt op het zoveel mogelijk verzamelen van informatie, zodat het probleem in de volgende fase scherp kan worden gedefinieerd. De informatie die relevant is voor jouw Design Thinking proces bepaal je zelf; werk je bijvoorbeeld bij een organisatie die fietsonderdelen verkoopt dan is het interessant om te achterhalen hoe jouw doelgroep het onderhoud van haar fiets pleegt. Het is van belang om tijdens deze fase eigen aannames en vooroordelen achterwege te laten. Door empathisch begrip onder de betrokkenen te krijgen, kan er een basis worden gelegd waarin de doelgroep centraal staat. Om dit te kunnen achterhalen, is veldonderzoek nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van interviews en enquêtes of needfinding

Veldonderzoek geeft inzicht in wat de doelgroep bezighoudt, wat zij van de dienst en/of product vindt, hoe zij de dienst en het product gebruikt, wat haar ervaringen zijn en wat haar motiveert. Wat vaak wordt vergeten: de context. In welke context bevindt de doelgroep zich? Goed empathisch begrip krijg je niet door transcripties (van interviews) te lezen, maar door deze interviews zelf af te nemen en de doelgroep te observeren in haar dagelijkse context*.

* = Leer in de workshop Customer Journey Mapping hoe je jouw doelgroep leert begrijpen. 

 
MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_02_DEFINE.png
 

2. Het probleem definiëren

Alle informatie die in fase één is opgehaald, wordt in de tweede fase grondig geanalyseerd. Het doel van deze fase is om één probleem kernachtig te definiëren vanuit de doelgroep. Het draait om het formuleren van de juiste probleemstelling. Een goede probleemstelling ontstaat uit het goed begrijpen van de doelgroep zodat er een dienst of product wordt ontwikkeld dat het daadwerkelijke probleem van de klant oplost. Een voorbeeld van een sterk probleem: Ontvangers van pakketjes moeten on- en offline de ruimte krijgen om mee te denken waar en wanneer hun zending wordt geleverd.

Voordat je verdergaat naar de ideation fase, stel je binnen je team vragen die helpen bij de volgende fase, zoals: "Hoe zorgen we ervoor dat... Ontvangers van pakketjes moeten on- en offline de ruimte krijgen om mee te denken waar en wanneer hun zending wordt geleverd."

 
MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_03_IDEATE.png
 

3. Ideeën generen en filteren

De probleemstelling is vastgesteld, tijd om zoveel mogelijk ideeën te genereren die een oplossing kunnen bieden voor de doelgroep. Zoek hierbij vooral naar oplossingen die antwoorden geven op vragen, zoals: "Hoe zorgen we ervoor..." of "Hoe zou de burgermeester...". In deze fase draait het niet om de kwaliteit van de ideeën, maar juist om de kwantiteit. Er zijn verschillende methodes om legio ideeën te genereren, maar gebruik vooral je creativiteit en associatief vermogen. Uiteindelijk worden alle ideeën vergeleken door ze te filteren en hieruit de best mogelijke oplossing te kiezen. Dit doe je door ze bijvoorbeeld tegen de inzichten te houden uit fase één.

Thinking vs. Doing
Uit onderzoek blijkt dat we twee complementaire motiverende systemen hebben, namelijk: denken en doen. Het is dus geen toeval dat dit moeilijk samengaat. Over het algemeen zijn we in staat om te denken óf te doen. Wanneer je gaat brainstormen, probeer je zo veel mogelijk ideeën te ontwikkelen. Je bent aan het divergeren. Later ga je convergeren door één idee te kiezen en dit uit te voeren. Dit is voor velen een moeilijke fase omdat je beslissingen moet maken. Hulp nodig? Het team van Make Design Work bestaat uit ontwerpdenkers uit het veld die jou de juiste mindset kunnen leren. Klik hier voor meer informatie over de workshop Design Thinking?!

 
MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_04_PROTOTYPING.png
 

4. Een prototype maken

De gekozen oplossing moet worden getest en dat wordt gedaan aan de hand van een (aantal) goedkope en vereenvoudigde versie(s) van de oplossing. Het draait om het snel uitwerken van de gekozen oplossing vertaald naar een maakbaar prototype. Het doel van deze fase is een testversie te maken om uiteindelijk in de volgende fase te kunnen ontdekken of het concept, design of de interactie werkt. Met papier of karton kan je al veel te weten komen. Hierbij moet je rekening houden met dat de prototype(s) in de volgende fase worden getest onder de doelgroep, dus zorg ervoor het praktisch en begrijpelijk blijft. 

"Het belang van prototypes maken, met de nadruk op maken, is dat je tijdens het maakproces al vragen gaat beantwoorden over wenselijkheid, bruikbaarheid en haalbaarheid. Door je klanten en/of bezoekers al in een vroeg stadium te confronteren met de prototypes (denk: kartonnen modellen) krijg je diepere inzichten en input om je oplossing te verfijnen. De volgende stap is om van prototype naar kortstondig experiment te gaan, daar zit ook weer denk- en maakwerk aan vast." 
- Jeffrey Braun, Design Director A/BZ

 
MDW_DESIGNTHINKING_5STAPPEN_05_TESTING.png
 

5. De oplossing testen

De laatste fase, maar absoluut niet het einde van het ontwerp-proces is de vijfde fase. In deze fase wordt het prototype binnen een sterk experiment getest. Design Thinking is een iteratief proces, wat betekent dat je na het testen vaak nieuwe input krijgt dat je kan gebruiken om bijvoorbeeld je probleem in fase 2 scherper te krijgen. Je kan de straat op gaan met je idee en de vraag of men het 'leuk vinden'. Biedt dit de juiste inzichten? Waarschijnlijk niet. Bij een goede test probeer je je écht te begeven onder de doelgroep zodat je goed kan observeren en laat je ze het protype echt ervaren en gebruiken. Op deze manier krijg je minder snel sociaal wenselijke antwoorden. Het nut van een prototype is tenslotte om op een efficiënte manier te achterhalen of een idee wel of niet werkt. Heb je na een aantal keer itereren eindelijk een proof of concept? Pas dan is het slim om je dienst of product echt te gaan ontwikkelen. 

"Zodra je de straat op gaat om je prototype te testen geef ik altijd een tweetal tips: Zorg dat je het prototype en je experiment al hebt getest bij je collega's. Zo achterhaal je of die test-ready is en of je verhaalt klopt. Tweede tip is: Zorg dat je altijd een plan A, B, C én D hebt. Het kan zijn dat je A-scenario dat je wilt testen binnen 5 min faalt. Zorg dan dat je verschillende scenario's en proposities van je idee achter de hand hebt om het een efficiënte test te laten zijn." 
- Gordon Tiemstra, Creative Director A/BZ

Een samenvatting van Design Thinking

Om het eenvoudig en overzichtelijk te maken vatten we de term Design Thinking nog even voor je samen:

  1. Krijg empathie met je doelgroep: Breng de behoeftes, belevingswereld van jouw doelgroep en betrokkenen in kaart en handel vanuit dat perspectief.

  2. Definieer het probleem: Zet je doelgroep centraal bij het definiëren van het probleem om het perfecte uitgangspunt te hebben voor je innovatie-traject.

  3. Genereer en filter ideeën: Ontwikkel zoveel mogelijk ideeën en filter ze op basis van je kennis over de doelgroep.

  4. Maak een Prototype: Actie! Vertaal je ideeën zo snel mogelijk naar een werkend prototype en ontwikkel een sterk experiment.

  5. Test de oplossing: Ga het veld in en de straat op om jouw experiment te testen bij je doelgroep.

Om tot een goed resultaat te komen met Design Thinking worden bovenstaande fasen herhaald tot een resultaat is ontwikkeld die de vraag van je doelgroep beantwoord. De onderscheidende factoren van Design Thinking is dat het 100% oplossingsgericht is door de doelgroep als uitgangspunt te nemen.

 
MDW_DESIGNTHINKING.jpg
 

Leer hoe je Design Thinking voor elk vraagstuk kan inzetten

Make Design Work geeft verschillende workshops waarin je nieuwe vaardigheden leert om eigenhandig te innoveren, zoals de workshop Design Thinking. Aan de hand van learning by doing en een flinke portie actie brengen we organisaties en medewerkers op een energierijke manier een verfrissende mindset bij. Meer weten? Bekijk het hele workshop aanbod of neem gelijk contact met ons op.

Voor wie is deze workshop?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die bekend wilt worden met Design Thinking. Wellicht weet een merendeel van je collega's (nog) niet waar ze moeten beginnen en/of wat Design Thinking überhaupt is. Deze workshop brengt je de beginselen van Design Thinking bij aan de hand van een voor jou bekend vraagstuk. 

Afdeling Buitengewone Zaken

Make Design Work is een initiatief van Afdeling Buitengewone Zaken, een ontwerpbureau dat zich graag bezig houdt met ontwerpen met maatschappelijke relevantie. Onze projecten zijn voorbeelden voor de veranderingen die we graag zien. Met onze ontwerp-ervaring, methodes, technische kennis en frisse blik kunnen we altijd bijspringen om samen met jou in de doe-modus te komen.

Previous

Wat is Service Design Thinking?

Next

9 boeken die je moet lezen als je Design Thinking écht goed wilt toepassen