Verdieping

De Design Thinking methode uitgelegd in 5 eenvoudige stappen

De Design Thinking methode uitgelegd in 5 eenvoudige stappen

De kunst is om de behoefte van de klant te ontdekken en goed te begrijpen. Door Design Thinking toe te passen, krijg je beter inzicht in wat de klant wil. Maar wat is design Thinking eigenlijk? Het is een methode om de best mogelijke oplossing te ontwikkelen voor een probleem. Design Thinking - zoals de naam al aangeeft - draait om denken, máár wel op een andere manier.

Wat is het nut van prototypes maken?

Wat is het nut van prototypes maken?

Een prototype maken, is niet alleen gebruikelijk bij het professioneel ontwerpen van fysieke kunstwerken. Het is ook wenselijk dit toe te passen om de gebruikerservaring van het eindproduct over te brengen en daarmee het concept te valideren. Door dit snel en herhalend te doen, genereer je al vroeg in het proces feedback van je klanten. Dit leidt tot het verbeteren van het definitieve ontwerp. Ook vermindert het de kans op noodzakelijke veranderingen later in het proces.

Klantvragen stellen: wat levert het op?

Klantvragen stellen: wat levert het op?

Hier zijn we het unaniem over eens: het is van essentieel belang dat bekend is wat de klant beweegt. Keuzes in het ontwerp zijn vaak gestoeld op suggestieve aannames, terwijl keuzes onderbouwd kunnen worden door de antwoorden van klanten. Hier kom je achter door de juiste vragen te stellen aan de klant. Uitdagende vragen stellen is een kunstvorm, maar wat is hier eigenlijk de toevoegde waarde van?