Dit zijn de 5 fases van Design Thinking

De kunst is om de wensen en behoeften van de klant te ontdekken en goed te begrijpen. Door Design Thinking toe te passen, kan je beter inspelen op die wensen en behoeften.

Maar wat is Design Thinking eigenlijk?

Design Thinking is een methode om de best mogelijke oplossing te ontwikkelen voor een probleem. Ontwerp-denken is de letterlijke vertaling van Design Thinking. Zoals de naam aangeeft: Design thinking draait om denken, máár wel op een andere manier. Deze methode is niet probleemgericht, maar oplossings- en actiegericht. Er wordt minder vergaderd, meer gedaan. Het kan ook worden beschouwd als: denken door te doen. 

Nieuwe ideeën worden gerealiseerd om een probleem op te lossen. Die oplossing wordt niet zozeer gevonden in de technologie, het product of de dienst, maar in de ervaring van de klant. De klanten staan centraal binnen de methodiek door een probleem telkens vanuit hun behoeftes te definiëren. Daarbij is het belangrijk dat er verder wordt gekeken dan hun behoeftes. Zo is de context waarin klanten zich bevinden cruciaal voor het vinden van een goede marktbenadering. 

 

Welke vijf stappen behelst de Design Thinking methode?

Deze methodiek is geen lineair proces, maar je doorloopt wel vijf fases, namelijk: empathize, define, ideate, prototype en test.

EMPHATIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST

1. Empathisch begrip krijgen

De eerste fase is empathie ontwikkelen voor alle betrokkenen van het probleem. De focus ligt op het zoveel mogelijk verzamelen van informatie, zodat het probleem in de volgende fase scherp kan worden gedefinieerd. Het is van belang om tijdens deze fase eigen aannames en vooroordelen achterwege te laten. Door empathisch begrip onder de betrokkenen te krijgen, kan er een basis worden gelegd waarin de klant centraal staat. Om dit te kunnen achterhalen, is veldonderzoek nodig. Denk aan interviews en enquêtes.

Veldonderzoek geeft inzicht in wat de klanten bezighouden, wat zij van de dienst en/of product vinden, hoe zij de dienst en product gebruiken, wat hun ervaringen zijn en wat hen motiveert. Wat vaak wordt vergeten: de context. In welke context bevinden de klanten zich? Goed empathisch begrip verkrijg je niet door transcripties (van interviews) te lezen, maar door deze interviews zelf af te nemen en de klanten te observeren. Het écht voelen en begrijpen van klanten* lukt pas als je zelf in het veld bent. 

* = Leer in deze workshop hoe je klanten begrijpt. 

2. Het probleem definiëren

Alle informatie die in de voorgaande fase is vergaard, wordt in deze fase geanalyseerd. Het doel is om een kernprobleem te definiëren vanuit de klanten. Het draait om het formuleren van de juiste probleemstelling. Een goede probleemstelling ontstaat uit het goed begrijpen van de klant zodat er een dienst of product wordt ontwikkeld dat het daadwerkelijke probleem van de klant oplost. Bijvoorbeeld: Organisaties moeten vernieuwen zodat trajecten niet op een dood spoor belanden of in theorie blijven hangen. 

Voordat je verdergaat op de volgende fase, stel je vragen die helpen bij de volgende fase, zoals: "Hoe zorgen we ervoor... dat organisaties vernieuwen zodat trajecten niet op een dood spoor belanden of in theorie blijven hangen? 

 

3. Ideeën generen en filteren

De probleemstelling is vastgesteld, dus er kunnen zoveel mogelijk ideeën worden gegenereerd die een oplossing kunnen bieden voor de klant. Oplossingen die antwoorden geven op vragen, zoals: "Hoe zorgen we ervoor..." In deze fase draait het niet om de kwaliteit van de ideeën, maar juist om de kwantiteit. Er zijn verschillende methodes om legio ideeën te genereren. Uiteindelijk worden alle ideeën vergeleken om deze uiteindelijk te filteren en de best mogelijke oplossing te kiezen. Of kies voor de benodigde elementen die het probleem kunnen omzeilen.

Thinking vs. Doing
Uit onderzoek blijkt dat we twee complementaire motiverende systemen hebben, namelijk: denken en doen. Het is dus geen toeval dat dit moeilijk samengaat. Over het algemeen zijn we slechts in staat om te denken óf te doen. Wanneer je gaat brainstormen, probeer je zo veel mogelijk ideeën te vergaren. Je bent aan het divergeren. Later ga je convergeren door één idee te kiezen en dit uit te voeren. Dit is voor velen een moeilijke fase. Hulp nodig? Het team van Make Design Work bestaat uit ontwerp-denkers uit het veld die jou de juiste mindset kunnen leren. Klik hier voor meer informatie over de workshop Design Thinking?!

 

4. Een prototype maken

De gekozen oplossing moet worden getest en dat wordt gedaan aan de hand van een (aantal) goedkope en vereenvoudigde versie(s) van de oplossing. Het draait om het snel uitwerken van de gekozen oplossing vertaald naar een maakbaar prototype. Het doel van deze fase is een testversie te maken om uiteindelijk in de volgende fase te kunnen ontdekken of het concept, design of de interactie werkt. Met papier of karton kun je al veel te weten komen. Hierbij moet je rekening houden met dat de prototype(s) in de volgende fase worden getest onder de doelgroep, dus zorg ervoor het praktisch en begrijpelijk blijft. 

"Het belang van prototypes maken, met de nadruk op maken, is dat je tijdens het maakproces al vragen gaat beantwoorden over wenselijkheid, bruikbaarheid en haalbaarheid. Door je klanten en/of bezoekers al in een vroeg stadium te confronteren met de prototypes (denk: kartonnen modellen) krijg je diepere inzichten en input om je oplossing te verfijnen. De volgende stap is om van prototype naar kortstondig experiment te gaan, daar zit ook weer denk- en maakwerk aan vast." 
- Jeffrey Braun, Design Director

 

5. De oplossing testen

De laatste fase, maar absoluut niet het einde van het ontwerp-proces. In deze fase wordt de prototype van de dienst en/of product getest. Design Thinking is een iteratief proces, dus genereert het testen vaak nieuwe input voor eerdere fases. Je kan een kartonnen doos neerzetten en vragen wat anderen daarvan vinden. Biedt dit de juiste inzichten? Waarschijnlijk niet. Probeer je te begeven onder de doelgroep zodat je goed kan observeren. Op deze manier krijg je minder snel sociaal wenselijke antwoorden. Het nut van een prototype is tenslotte op een goedkope manier achterhalen of een idee werkt. Door nieuwe inzichten in gebruikers is het mogelijk dat de oplossing voor het probleem moet worden aangepast. Herhaaldelijk worden de prototypes getest en verbeterd, totdat de klanten tevreden (genoeg) zijn. 

 


Wat kan Make Design Work hierin betekenen? 

Make Design Work biedt workshops aan waarin je leert jouw innovatie traject te starten, al vanaf een complexe kwestie of een vaag probleem. Aan de hand van ‘learning by doing’ brengen we organisaties en medewerkers op een energierijke manier een nieuwe mindset bij. Zo kun je je denken optimaliseren wanneer je creatief probeert te zijn. Ervaar samen met collega’s wat Design Thinking nou eigenlijk is. Meer weten? Bekijk het hele workshop aanbod of neem gelijk contact met ons op.
 


Voor wie is deze workshop?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die wil innoveren. Wellicht weet een merendeel van je collega's weten (nog) niet waar ze moeten beginnen en/of wat design thinking überhaupt is. Deze workshop haalt jou en je collega's over de streep.

 

Afdeling Buitengewone Zaken

Make Design Work is een initiatief van Afdeling Buitengewone Zaken, een ontwerpbureau dat zich graag bezig houdt met ontwerpen met maatschappelijke relevantie. Onze projecten zijn voorbeelden voor de veranderingen die we graag zien. Met onze ontwerp-ervaring, methodes, technische kennis en frisse blik kunnen we altijd bijspringen om samen met jou in de doe-modus te komen.