Wat is het nut van prototypes maken?

Een prototype maken, is niet alleen gebruikelijk bij het professioneel ontwerpen van fysieke kunstwerken. Het is ook wenselijk dit toe te passen om de gebruikerservaring van het eindproduct over te brengen en daarmee het concept te valideren. Door dit snel en herhalend te doen, genereer je al vroeg in het proces feedback van je klanten. Dit leidt tot het verbeteren van het definitieve ontwerp. Ook vermindert het de kans op noodzakelijke veranderingen later in het proces.

Wat is prototyping? 
Prototyping bestaat uit meerdere herhalingen van een proces in meerdere stappen. Allereerste creëren we een mock-up van een product of dienst waarbij we een aantal functionaliteiten verkennen die we willen testen. De kwaliteit van het prototype kan verschillen, van een kartonnen doos tot een volledig uitgewerkte user interface op een iPad. We delen vervolgens het prototype met gebruikers en beoordelen of het voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. Vaak doen we dit niet middels een interview, maar je begeeft je in de context van de eindgebruiker en gaat een gesprek aan. De reden waarom is dan al gauw overduidelijk. Dit beschrijven wij als: Hidden Design. Op basis van feedback identificeren we vervolgens gebieden die moeten worden verfijnd, nader omschreven of verduidelijkt.

Wat is low-fi & high-fi prototyping? 
Er is een verschil tussen low- en high-fidelity prototypes. Wanneer we te snel hi-fi inzetten dan zullen gebruikers zich bijvoorbeeld te veel richten op het visuele ontwerp, dat weer niet geschikt is voor een low-fi prototype in een vroeg stadium - daar volstaat lorem ipsum tekst of een kronkellijntje. Een voorbeeld van een low-fidelity prototype is: een paper prototype, waarbij ruwe schetsen en knipsels een stuk software kunnen nabootsen. Sommige prototypes zijn non-actief, anderen weer interactief: wil je weten hoe mensen denken over bepaalde aspecten, of wil je het gebruik van functionaliteiten analyseren?

Wat is de toegevoegde waarde van een prototype?
Het doel van prototyping is niet om klaar te zijn met het ontwerp, maar om meer te leren over de sterktes en zwakheden van het idee. Met verdere prototypes kunnen nieuwe richtingen worden geëxploreerd. Het grote voordeel van het werken met prototypes is dat ze ontwerp keuzes weten te bevestigen of te ontkrachten voordat tijd en inspanning wordt besteed op duurdere niveaus.

Prototyping biedt door zijn sterke continue betrokkenheid van de eindgebruiker de mogelijkheid goed te monitoren en het moment van de gunstigste kosten/baten- verhouding te signaleren, zowel voor de producent als voor de afnemer. Daarbij biedt prototyping ook de mogelijkheid om te voldoen aan de trend van producten-op-maat. Bij organisaties kan prototyping bijvoorbeeld gebruikt worden voor het testen van opties, concrete producten en diensten en in- en externe werkprocessen.

Wat kan Make Design Work hierin betekenen?
Make Design Work biedt de workshop ‘prototypes maken’ aan waarin jij en je collega’s leren prototypes maken zodat jullie zo snel mogelijk kunnen testen of het concept, het design of de interactie werkt. Meer weten? Bekijk de workshop of neem gelijk contact met ons op.

Afdeling Buitengewone Zaken
Make Design Work is een initiatief van Afdeling Buitengewone Zaken, een ontwerpbureau dat zich graag bezig houdt met ontwerpen met maatschappelijke relevantie. Onze projecten zijn voorbeelden voor de veranderingen die we graag zien. Met onze ontwerp-ervaring, methodes, technische kennis en frisse blik kunnen we altijd bijspringen om samen met jou in de doe-modus te komen.